Więcej o: Konkurs „Odmień swoje podwórko”

Konkurs „Odmień swoje podwórko”

Prezydent Miasta Opola zaprasza mieszkańców miasta Opola do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Odmień swoje podwórko”.

Konkurs ten kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości, przyległych do terenów mieszkaniowych lub rekreacyjnych stanowiących wyłączną własność Gminy Opole. Ma on na celu bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w aktywne działania na rzecz poprawy stanu zagospodarowania ich najbliższego otoczenia, poprzez tworzenie estetycznych miejsc rekreacji i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz małą architekturą. Czytaj więcej „Konkurs „Odmień swoje podwórko””